Nye vurderinger af trafikfarlige skoleveje

Nye vurderinger af trafikfarlige skoleveje

Hvem vurderer skolevejene?

Trafik og Veje har fået bemyndigelse af Teknisk Udvalg i Viborg Kommune til sammen med politiet at afgøre, hvilke vejstrækninger, der skal erklæres som trafikfarlige. Byrådet har efterfølgende godkendt vurderingen af trafikfarlige skoleveje på byrådsmødet 21. marts 2018.

Her finder du referatet fra mødet

Hvilke veje vurderer vi?

Vi vurderer veje:

  • hvor der bor nuværende eller kommende skoleelever
  • hvor trafikvurderingen er mere end 5 år gammel
  • som ligger uden for byzonerne

Hvorfor vurderer vi skolevejene?

Vurderingen af skolevejene skal være med til at sikre, at alle veje bliver vurderet ud fra samme kriterier, uanset hvilket skoledistrikt de tilhører. 

Hvordan vurderer vi en skolevej?

Vejene bliver vurderet i samarbejde med Midt- og Vestjyllands Politi, på samme måde som man gør det i resten af politikredsen, og i forhold til elevernes klassetrin.

Kriterierne for trafikfarlige skoleveje er senest drøftet på møde i Teknisk udvalg den 4. september 2019.

Hvordan kan en skolevej pludselig ændre status fra trafikfarlig til trafiksikker?

Indtil nu er skolevejenes trafikfarlighed blevet vurderet på forskellig vis, afhængig af hvor man bor i Viborg Kommune, og hvornår den seneste vurdering er lavet.
Med de nye vurderinger får alle samme serviceniveau i forhold til skolebuskørsel, uanset hvor man bor i kommunen. Derfor vil du i nogle tilfælde opleve at skolevejen ændrer status fra trafikfarlig til trafiksikker fra den ene dag til den anden.

Hvornår træder vurderingen af de trafikfarlige skoleveje i kraft?

De nye trafikvurderinger gælder fra nytår 2019/2020.

Hvilken betydning kan det få for mit barn?

De nye vurderinger betyder, at skolevejene kan blive kategoriseret anderledes end i dag.

For eksempel kan veje, som i dag er vurderet trafikfarlige for alle elever, fremover ­blive vurderet trafikfarlige for et lavere klassetrin. 
Samtidig kan nye vejstrækninger, som ikke har været vurderet før, blive erklæret trafikfarlige. 

Det kan betyde ændringer i forhold til, om dit barn er kørselsberettiget eller ej, ligesom det kan betyde ændrede køretider for skolebussen. Du vil få besked fra skolen, hvis der sker ændringer for dit barn.

Sidst opdateret: 10.01.2020