Kørsel med syge og tilskadekomne til ungdomsuddannelser

Hvis du er i gang med en ungdomsuddannelse og bor i Viborg Kommune og bliver midlertidigt syg eller kommer til skade og ikke selv har mulighed for at komme i skole, har Viborg Kommune mulighed for at tilbyde kørsel til og fra skole.

Betingelser

Tilbuddet gælder kun kørsel mellem din bopælsadresse og skolen, og ikke kørsel til læge eller sygehus. Hvis du kan tage offentlige transportmidler uden besvær, skal du gøre dét.

Hvis du kun har behov for at blive kørt op til 5 dage, kan kommunen vælge, at tilbuddet kun gælder, hvis der i den pågældende uge er prøver, eksamener eller lignende.

Efter 3 måneders midlertidig kørsel afgør vi, om du fortsat opfylder betingelserne for gratis kørsel.

Sådan søger du om gratis kørsel

Print ansøgningsskema og lægeerklæring ud eller få dem på dit uddannelsessted. Vær obs på, at du selv skal betale for lægeerklæringen.  

 

Du bestiller kørsel ved at sende din ansøgning og lægeerklæringen til os. Vi anbefaler dig at sende dokumenterne til os via din e-boks for at beskytte dine personlige data. Guide her. I emne-feltet skriver du ”Midlertidig kørsel”.


Senest dagen før du har brug for at blive kørt - inden kl. 12 - skal din kørsel være bestilt hos kommunen. Husk at vi skal have modtaget en underskrevet lægeerklæring ved bestillingen.

 

Kan du ikke nå at bestille kørsel hos kommunen til skole den første dag, kan du selv bestille en taxa. Husk at få en kvittering, som du kan sende sammen med din ansøgning. Så vil du få beløbet refunderet.

Her kan du få mere information 

Du kan kontakte Socialforvaltningen for information vedr. dækning af udgifter, ved kronisk sygdom eller varig invaliditet.

Du kan kontakte kommunens kørselskoordinator på hverdage mellem 8.00 og 15.30, hvis du har spørgsmål til ovenstående.


Kørselskoordinator

Thina Christensen

Viborg Kommune

Teknik & Miljø

Sekretariat og Facility Management
Prinsens Alle 5
8800 Viborg
Direkte tlf.: 93 59 79 89

Mail: teknik-miljoe@viborg.dk

Sidst opdateret: 26.04.2019