Kørsel med syge og tilskadekomne til ungdomsuddannelser

Går du på en ungdomsuddannelse og bor i Viborg Kommune, og er du midlertidigt syg eller kommet til skade, har Kommunen mulighed for at tilbyde kørsel til og fra skole.

Du kan få tilbudt kørsel, hvis du er midlertidigt syg eller kommet til skade og ikke selv har mulighed for at komme i skole.

Sådan søger du om gratis kørsel
Du skal have en lægeerklæring eller lignende dokumentation, som du sender sammen med din ansøgning til Teknik og Miljø, Prinsens Alle 5, 8800 Viborg, mærket ”Midlertidig kørsel”. Du skal selv betale lægeerklæringen.

Her finder du Ansøgningsskema og Lægeerklæring, som du kan printe ud. Du kan også få skemaerne udleveret på din skole.

Vær opmærksom på, at skal du kontakte Socialforvaltningen for yderligere information og for at få dækket dine udgifter, hvis du er kronisk syg eller varigt invalideret.

Betingelser
Hvis du kan tage offentlige transportmidler uden besvær, skal du gøre det. Kan du ikke det, sørger vi for, at du kan blive kørt med taxa.

Tilbuddet gælder kun kørsel mellem bopæl og skole. Du kan ikke blive kørt til læge eller sygehus på Kommunens regning.

Hvis du kun har behov for at blive kørt kortere tid end en uge, kan Kommunen vælge, at tilbuddet kun gælder, hvis der i den pågældende uge er prøver, eksamener og lignende.

Efter 3 måneders midlertidig kørsel afgør vi, om du fortsat opfylder betingelserne for gratis kørsel. Hvis ikke, vil du blive henvist til at søge efter anden lovgivning.

Bestilling af kørsel
Når din ansøgning er godkendt, kan du bestille kørsel senest dagen før, du har brug for at blive kørt ved at ringe  mellem 08.00 og 15.30 på telefon 93 59 79 89. Kontaktperson er kørselskoordinator Thina Christensen. Du kan også skrive til teknik-miljoe@viborg.dk.

Hvis du ikke kan nå at bestille kørsel til skole den første dag hos Kommunen, kan du selv bestille en taxa. Husk at få en kvittering, som du kan sende sammen med din ansøgning. Så vil du få beløbet refunderet.
Sidst opdateret: 11.01.2016