FAQ om den lukkede skolebuskørsel

Spørgsmål og svar om den lukkede skolebuskørsel.
Spørgsmål Svar
Mit barn er ikke kørselsberettiget, men jeg kan se, at bussen kører lige forbi vores ejendom. Kan mit barn komme med?

Nej, når dit barn ikke er kørselsberettiget, kan det ikke komme med bussen.

Mit barn går på en privat skole. Kan jeg tilkøbe mig plads i skolebussen? 

Nej, det kan du ikke.

Se afgørelsen i Børne- og Ungdomsudvalget her 

Må mit barn tage klassen med hjem i bussen, når vi holder fødselsdag?  Ja, hvis der er ledige pladser må børn, der er kørselsberettigede, gerne tage legekammerater med hjem i skolebussen. Der er dog ingen garanti for, at der er tilstrækkelig plads.
Må min datter tage bussen hjem efter SFO?  Der bliver ikke planlagt kørsel efter børn der går i SFO, men kørselsberettigede børn må gerne tage en skolebus hjem efter SFO, hvis der er ledige pladser, de bor på bussens rute og kan bruge de eksisterende stoppesteder. Eftermiddagsruten er ikke nødvendigvis den samme som morgenruten, så du skal sikre dig, at dit barn kan bruge eftermiddagsruten til at komme hjem efter SFO. Du kan finde busruterne på Forældreintra eller skolens hjemmeside.
Min søn har af og til en legekammerat med hjem, som normalt ikke kører med skolebus. Må han køre med skolebussen sammen med min søn hjem og lege?  Ja, hvis der er ledige pladser må børn, der er kørselsberettigede, gerne tage legekammerater med hjem i skolebussen.
Min mand og jeg er skilt. Vores børn bor lige mange dage hos os begge. Kan vi få kørsel fra begge hjem?

Forældre med fælles forældremyndighed og hver sin bopæl kan i de tilfælde, hvor et barn opholder sig lige meget hos begge forældre, og begge forældre bor i skoledistriktet, ved skoleårets start, vælge, til hvilket af de to hjem befordringen skal ske. Hvis kun den ene af forældrene bor i skoledistriktet, gælder kommunens befordringsforpligtelse til dette hjem.

 

Må mit barn køre med skolebus, hvis vi har gjort brug af frit skolevalg?  Vælger I et andet skoledistrikt, skal I selv sørge for kørsel.
Hvor lang tid må mit barn sidde i bussen?   I henhold til det politisk besluttede serviceniveau må dit barn højst sidde en time i bussen.
 Hvad gør jeg, hvis skolebussen ikke kommer eller er forsinket?  Når den lukkede skolebus er forsinket, eller når vejene lukkes på grund af sne, kan du få en notifikation på sms.

Her tilmelder du dig den gratis sms-ordning
Har du yderligere spørgsmål kan du sende dem til bukoersel@viborg.dk
Sidst opdateret: 10.01.2020