Kørsel med elever

Skolebus

Gratis kørsel til busberettigede elever, der ønsker at gøre brug af kørsel til og fra skole.

Viborg Kommune yder gratis kørsel til distriktsskolen, når skolevejen er erklæret trafikfarlig, eller når afstanden mellem hjemmet og skolen er over:

· 0. - 3. klassetrin - 2,5 km

· 4. - 6. klassetrin - 6,0 km

· 7. - 9. klassetrin - 7,0 km

· 10. klassetrin - 9,0 km

Selv om du er kørselsberettiget, har du ikke krav på at blive kørt helt til og fra hjemmet. Du kan pålægges at gå en distance på op til halvdelen af den nævnte afstand for det pågældende klassetrin.

Er du syg eller er du kommet til skade, kan du blive kørt til og fra skolen. Skolen kan forlange en lægeerklæring, og skema - der udfyldes af sygehus eller egen læge - kan du få på skolen.

Er du elev i 10. klasse, og er afstanden fra hjemmet til den valgte skole over 9 km, har du ret til et buskort.

Se spørgsmål og svar vedrørende den lukkede skolebuskørsel her.

Har du spørgsmål om skolebuskørsel, så kontakt skolen - se fortegnelse over skolerne her.

Sidst opdateret: 10.07.2019