Har du talent?

Børn sidder ved bord og laver fysik

Drømme om design, astronomi eller animation? Og lyst til at give den en tand ekstra med indsatsen i skolen?

Skoleelever i Viborg Kommune får chancen for at udfordre sig selv i særlig grad.

Viborg Kommune og ungdomsuddannelserne i Viborg Kommune er gået sammen om at udarbejde talenttilbud til kloge hænder og kloge hoveder i 8. og 9. klasse. Her vil elever med talent, udtalt interesse og viljen til at yde en ekstra indsats kunne følge særligt tilrettelagte valgfag.

Læs mere i kataloget herunder, hvor du ud over en oversigt og beskrivelse af talentvalgfag også kan læse om valgfag og aftenvalgfag til udskolingseleverne på kommunens folkeskoler:

Valgfagspakken og talentvalgfag 17/18

Sidst opdateret: 19.10.2017