Sådan gør du

Der findes mange måder at organisere et skole- virksomhedssamarbejde på. Som regel er udspillet skolens, som har et ønske med udgangspunkt i elevernes undervisning og læring, men virksomheden kan også invitere. Et samarbejde vil altid starte med et møde mellem skolens og virksomhedens ledelse, hvor der aftales indhold og rammer for samarbejdet.

Partnerskab mellem skole og virksomhed

Skole- virksomhedssamarbejde kan aftales som et partnerskab mellem skolen og virksomheden over et længere tidsforløb, som gives et konkret indhold med projekter et par gange om året, hvor en klasse arbejder med et emne i forhold til virksomheden.

 
Virksomheden adopterer en klasse

Skole- virksomhedssamarbejde kan tage udgangspunkt i en adoptionsaftale mellem en klasse og en virksomhed. Der aftales for eksempel en kontakt mellem skolen og virksomheden forår og efterår over en årrække. For hver kontakt aftales nærmere et konkret indhold og en tidsramme.

Skole og virksomhed aftaler et enkelt projekt

Skole- virksomhedssamarbejde aftales med udgangspunkt i et enkelt konkret projekt, som kan vare fra en dag eller to til få uger. Når projektet er afsluttet, er det op til skolen og virksomheden at aftale nye projekter, hvis de ønsker det.

Læs mere om, hvordan du arbejder med Skole-Virksomhedssamarbejde i masterplanen "Skolen på Job".

Du kan få hjælp til at finde og kontakte en virksomhed af

ViborgEgnens Erhvervsråd

Kontakt:

Erik Sønderby
Chefkonsulent
Tlf.: direkte 2961 5421
eller 8725 5151
Mail: ers@ver.dk
eller ver@ver.dk

Sidst opdateret: 12.03.2015