Eksempler på samarbejder

i Viborg Kommune er flere skoler godt i gang med Skolen på Job. Her er nogle eksempler på, hvordan et samarbejde kan skrues sammen.

Staldautomatisering

Samarbejde mellem Bøgeskovskolen of Smarter Farming

På Bøgeskovskolen arbejder 6. klasse med landbrug og inviteres i den forbindelse til idésparring med virksomheden Smarter Farming, som producerer udstyr til staldautomatisering.

Under introduktionen til virksomhedens produktion kommer det frem, at der er et problem med at få skiftet batteri i det halsbånd, hver enkelt ko bærer for at styre dens malkning og fodring i de automatiske anlæg.

Eleverne arbejder med problemet og foreslår virksomheden at anvende samme teknologi til skiftning af batteri, som anvendes, når koen er i malkeanlægget og malkemaskinen griber fat om koens yver. Virksomheden tager godt imod elevernes idéer og arbejder videre med dem.

Klassetrin: 6. klasse

Parkour sko

Samarbejde mellem Søndre skole og Ollo Footwear

Søren kommer med favnen fuld af skotøjsæsker og fortæller engageret om sit firma. Om hvordan innovationsprocessen med skoene var foregået – og hvordan han som producent har en vision om at give sine kunder en fed indkøbsoplevelse på trods af de begrænsninger, som internetshopping giver.

Sørens udfordring til 7.b er, at de skal komme med forslag til, hvordan OLLO kan markedsføre skoene uden brug af dyre helsidesannoncer, men gennem de sociale medier og ad andre utraditionelle (billige) veje.

Desuden beder han dem arbejde videre med hans egen ide om at bruge indersiden af æsken, som skoene kommer i, til at øge indkøbsoplevelsen for forbrugeren. Dagen sluttes af med en præsentation af gruppernes bedste ideer ( jf. "andre udtryksformer").

I forvejen har jeg sat en række faglige og overfaglige mål for dagen (lærer Charlotte Hougaard), blandt andet træning af læse- og notatteknik, informationssøgning og formidling. Alle disse kom i spil. Hele camp’en er bygget op omkring gruppearbejde, og grupperne skriver løbende deres tanker og ideer ind på www.skoleblogs.dk, så vi kan følge processen.

Klassetrin: 7. klasse

Mit valg - et godt valg

Samarbejde mellem Vestre Skole og uddannelsesinstitutioner og virksomheder

Vision:
"Vestre Skoles unge skal være bæredygtige unge med stærke kompetencer til entreprenørskab, innovation og valg"

Indhold:

7. klasse (efterår)

 • Dialogredskabet om unges valg af uddannelse gennemføres (Oxford Research)
 • UEA-aktiviteter påbegyndes

8. klasse (efterår)

 • Entreprenørskabsundervisning og innovation (Skolen på job) - opdrag fra virksomheder til elever - elever laver innovation
 • 2-3-årige partnerskabsaftale med virksomhed (Skolen på job)
 • Metodikker fra entreprenørskabsundervisning integreres i fagundervisningen
 • "Uddannelse og job" som tema for projektopgave
 • Udd.plan og valg af praktik (før jul)

9. klasse (efterår)

Praktik med mening:

 • personlig udvikling/præsenter dig selv
 • skrive ansøgning /jobsamtale
 • afdække uddannelser på arbejdsplads
 • besøg af virksomhed før/efter praktik

Valget i 9. klasse

 • valg 1. marts
 • evaluering 1 år efter valget

Klassetrin: En årgang fra 7. - 9. klassetrin (2013 - 2015)

Sidst opdateret: 24.09.2014