Skolen på Job aktuelt

Elever præsenterer opfindelse i Edison konkurrence

Vi har etableret et samarbejde med Mercantec og Fonden for entreprenørskab om at tilbyde en af Fonden for Entreprenørskabs undervisningsforløb og konkurrencer til én 6.-7. klasse på 5 skoler i Viborg Kommune. Det drejer sig om ”Edison”, Et innovations- og iværksætteriprojekt for 6. og 7. klassetrin.

Kort om Edison

Projekt Edison er et pædagogisk udviklingsprojekt med fokus på elevers og læreres holdning og evne til kreativitet og produktudvikling.

Den grundlæggende idé er, at lærere og elever i 6.-7. klasse skal følge et forløb, hvor viden, idégenerering og teamsamarbejde fører til udvikling fra en idé til et produkt, som til sidst skal markedsføres på en messe sammen med andre skoleprojekter.

Produkter forstås bredt som både koncepter og håndgribelige produkter med konkret idé og funktion.

Edison konceptet er udarbejdet i samarbejde mellem Esbjerg Skolevæsen, UU Sydvestjylland, Esbjerg Erhvervscenter og Esbjerg Handelsskole.

Læs mere om Edison på Fonden for Entreprenørskabs hjemmeside:

Der arbejdes med Edison i følgende fag

UEA, dansk, matematik, naturfag og geografi.

Deltagelse i Edison indeholder følgende step for lærere og elever

  • Camp for lærere. Primo september (dato og sted udmeldes senere). 1 dags varighed.
  • Camp for elever - afholdes på skolen og handler om idégenerering og intro til Edison. - september
  • Årets emne offentliggøres (emnet som eleverne skal arbejde med på skolen).
  • I løbet af efteråret arbejdes med løsning af emnet/problemet ude på de enkelte skoler. Hvor meget tid, der afsættes til arbejdet, og hvordan det organiseres, er helt op til skolen.
  • Elevholdene præsenterer deres løsninger på en messe, afholdes på Mercantec, og vinderne kåres og går videre til DM.

Skolens udgifter i forbindelse med deltagelse i Edison

Af central pulje til Skolen på Job betales:

  • Camp for lærere: kursusudgifter
  • Messe på Mercantec: Busransport af elever udenfor Viborg by samt forplejning for elever og lærere

Tilmelding

Tilmelding til Søren Chr. Sørensen, scs@viborg.dk

Sidst opdateret: 26.05.2017