Læsecenter

Viborg Kommunes Læsecenter er en del af folkeskolernes tilbud til ordblinde elever.

Læsecenteret er tilknyttet Houlkærskolen og dækker alle folkeskoler i Viborg Kommune. Læsecentret er for elever fra 4.klasse, der har ordblindhed som den primære udfordring, og som er vurderet til at have brug for et særligt intensivt undervisningstilbud af skole og PPL.

Det er skolen, som på baggrund af en ordblindetest og daglige iagttagelser beslutter, hvilke elever, der bliver henvist til støtte fra Læsecenteret.

PPL og Viborg Kommunes læsekonsulent kan inddrages undervejs i beslutningsprocessen.

Skolens henvisninger behandles af PPL og læsekonsulenten, som vurderer, om eleven skal tilbydes støtte fra Læsecenter

Elever, der henvises, skal have gennemført den nationale ordblindetest, og resultatet skal være i kategorien rød. Sidste henvisningsdato for efteråret er 1.november, og i foråret er det 1. april.


Transport

Elevens transport fra hjem til Læsecenteret sker med offentlig transport. 
Henvend jer til skolesekretæren, som kan udstede gratis bus- eller togkort efter gældende regler.

Sidst opdateret: 13.06.2019