Tina Sørensen

Tina Sørensen 

Pædagog på Rødkærsbro Skole.
Har arbejdet på skolen i 11 år.
Er i SFO tre dage om ugen.

Hvad betyder skolereformen for din arbejdsdag?
For mange pædagoger er det nyt at undervise i den understøttende undervisning, men jeg har altid været med i undervisningen her på skolen som en ekstra hånd. Jeg har understøttende undervisning i 3. klasse alene, men ellers er vi altid to personer pr. årgang. Det går fint, synes jeg.

Til gengæld er det ærgerligt, at vi ikke kan være med til forældresamtaler, fordi de ligger i SFO-tiden. Vi arbejder jo i teams, og derfor synes jeg, det ville være mere rigtigt, at teamet deltog i samtalerne. Men det vil betyde, at jeg skal have dækket mine timer i SFO af en vikar.

Hvilke muligheder har du for at forberede den understøttende undervisning?
Som pædagoger har vi ikke ansvaret for de faglige mål. Så vi løfter blandt andet forberedelsen af den understøttende undervisning på stormøder om dansk, matematik og udefag. Vi har også teammøder en gang om ugen. Ud over det er det svært at mødes for at forberede.

Hvad betyder den længere skoledag for dit arbejde som pædagog?
Børnene er kortere tid i SFO. Derfor sætter vi ikke så meget i gang. Vores aktiviteter er også mindre, for der skal være tid til at snakke med børnene. Det kan være lidt et kompromis med det faglige, fordi tiden ikke er til større og mere udfordrende aktiviteter. Hvis de skal kunne gennemføres, skal vi heller ikke rammes f.eks. af sygdom – så vælter korthuset, og vi må aflyse. Så generelt skærer vi ned på størrelsen af aktiviteter.
 
Hvad betyder den længere skoledag for eleverne?
Vi gør det frivilligt at deltage i vores aktiviteter, for mange børn har simpelthen bare brug for selv at bestemme over deres egen tid og brug for at røre sig. De har været låst fast i mange timer i skoledagen og har bare lyst til at lege.

Hvad tænker du om det, at skulle være til stede længere tid på skolen?
Det er meget positivt, men jeg kan mærke, at det påvirker nogle af lærerne anderledes.

Hvordan ser det ud om et år?
På sigt tror jeg, at vi får nedgang i SFO’en. Mange forældre vil vælge det fra, fordi de begynder at vænne børnene til at være alene for at spare pengene til en SFO-plads, som de måske mest har brug for om morgenen. Men det er synd, for vi kan se, at det kniber med de sociale relationer og legeaftaler hos de børn, der ikke går i SFO.
Sidst opdateret: 21.01.2015