Marianne Jungersen Andersen

Marianne Jungersen Andersen 

Lærer på Overlund Skole.
Underviser 4. kl. bl.a. i dansk, natur og teknik og idræt.
Har undervist 5 år på Overlund Skole. Før da 7 år på Søndre Skole.

Hvad er den største forskel på før og nu?
Jeg arbejder ikke længere om aftenen. Jeg har fri, når jeg forlader skolen. For første gang har jeg haft følelsen af at holde juleferie. Det har været helt fantastisk. Jeg har været så vant til, at opgaverne altid hang over mig i fritiden og i ferierne. Ulempen er så at nå at forberede sig godt nok, inden man går på ferie.

Hvad betyder den længere skoledag for dig?
Det er rigtig rart med meget tilstedeværelse og forberedelsen på skolen. Har jeg fået en sur mail eller et svært opkald fra en forælder, så sidder jeg ikke længere alene med den om aftenen, men kan hente hjælp hos kolleger eller leder. Det er også nemmere at samarbejde i forberedelsen af fagene, når vi er her på samme tid.

Hvordan går det med at finde tid til at forberede sig?
På vores årgang er mange timer lagt parallelt, så dansk for eksempel ligger på samme tid i de to klasser på årgangen. Det giver lærerne god mulighed for at arbejde sammen og arbejde effektivt. Det er nu muligt at genbruge stoffet i to klasser – bare på forskudte tidspunkter. Eller vi kan lave fælles introduktioner på tværs af klasserne til nye emner.

Hvilke muligheder giver det at have parallelle timer?
Vi kan støtte hinanden i læringsprocessen og så kan vi i højere grad bruge de kompetencer, som den enkelte har. Jeg er for eksempel dygtig til idræt og bevægelse – det kan jo lige så godt smitte af på hele årgangen. Lad os endelige bruge vores styrker. Det vil også gavne vores forberedelse.

Er der ingen minusser?
Jo – der er kort tid til forberedelse. Og det fylder rigtig meget hos rigtig mange. Jeg føler også altid, at jeg er bagud. Jeg kan også gå til timer, hvor jeg både er nervøs og anspændt, fordi jeg ikke har fået mig forberedt.
Men jeg er begyndt at lægge det bag mig.

Jeg tror på, at det med tiden kan blive godt. Men jeg er udfordret af, at forberedelsestiden ikke er en sammenhængende periode, men halve timer her og der. Det er ikke så effektivt at arbejde på den måde. Her skal der findes en bedre balance, og det er vi så i gang med.

Hvordan påvirker det eleverne, at I har parallelle timer?
Jeg kommer til at kende eleverne på hele årgangen, lige som årgangen kommer til at kende hinanden på tværs. Det er altid godt at få flere relationer som barn, så man ikke hænger fast i en bestemt rolle, og så man kan få flere venskaber. Og så har vi heller ikke magtkampe mellem klasserne – er A. klassen nu bedre end B. klassen. Det gør også mit arbejde lettere.

Hvordan mærker du reformen påvirke jer som lærere?
Før skoleårets start så jeg reformen som meget ”sort”. I dag er der stadig mange lærere, der er meget trætte, og det fylder hos mange, at de ikke føler sig ordentligt forberedt til timerne. Men jeg er også begyndt at kunne få øje på nogle af plusserne, og det er vigtigt for mig. For er der for meget brok og for mange ting, der ikke fungerer, ja så skal jeg skifte job.

Er jeres arbejdspladser på skolen på plads?
Ja – det var heldigvis på plads meget hurtigt. Vi har placeret forberedelsen forskellige steder på skolen. Vi har hver et bord og en reol. Det fungerer fint.

Hvordan er samarbejdet med pædagogerne?
Det kan være svært. Det er noget, der skal læres. Som lærere har vi jo i mange år lukket døren til klasselokalet og har undervist der hver især. Der skal vi til at tænke anderledes, når vi skal involvere pædagoger både i undervisningen og i forberedelsestiden. Og så er det i øvrigt stadig os, der har ansvaret for, at eleverne lærer det, de skal – selv om undervisningen er delt. Det er ikke ment som en kritik af faggrupper – det er noget strukturelt.

Hvad betyder den længere arbejdsdag?
Jeg har været bekymret for, om børnene lærer det, de skal, fordi de er trætte sidst på dagen, og fordi forældrene ikke på samme måde kan følge deres børn gennem lektierne. Ansvaret ligger i højere grad nu hos os lærere for, at de lærer det, de skal.

Hvor er skolen om et år?
Jeg tror, at vi er kommet videre med at tænke i parallelle timer med vores teams, så det er muligt med mere samarbejde. Vi er blevet bedre til at drage nytte at de enkelte lærers kompetencer på tværs af årgange, så vi udnytter, hvad vi brænder for, og hvad vi er gode til.
Sidst opdateret: 21.01.2015