EUD/EUX-linjen - alt er muligt

Et 2årigt forløb, der foregår på Vestre Skole. Forløbet kobler folkeskolens 8. og 9. klasse og særligt tilrettelagte forløb på Mercantec, Social- og Sundhedsskolen samt Asmildkloster Landbrugsskole.

En anderledes måde at lære på

Dagligdagen på EUD/EUX

 • En tredjedel af skoleåret foregår på erhvervsskolerne med udgangspunkt i 5-6 projektforløb.
 • 2/3 af skoleåret ligger undervisningen på Vestre Skole, hvor der undervises i alle folkeskolens fag.
 • EUD/EUX9 afsluttes med folkeskolens prøver (FP9)
 • Idræt foregår sammen med skolens andre elever
 • EUD/EUX-linjen indgår i skolens tværsuger og fagdage (fx. fællesskabsuge, filmuge, idrætsdag m.m.)

Mål – EUD/EUX som karrierevej

 • At skabe en motiverende og anderledes skoledag inden for rammerne af åben skole
 • At tilbyde et sammenhængende tværfagligt undervisningsforløb, som kan motivere de unge i deres karrierelæring
 • At de unge gennemfører folkeskolens prøver og bliver uddannelsesparate både fagligt, personligt og socialt
 • At afprøve erhvervsskolernes arbejdsmetoder og læreprocesser
 • At give lyst til at lære mere og videreuddanne sig
 • At skabe afklaring i forhold til valg af fremtidig uddannelse

Målgruppe

 • EUD/EUX-linjen er for piger og drenge, der er motiverede for en kobling af et fagligt og praktisk/projekt-orienteret forløb
 • Elever, der ønsker reel uddannelsesafklaring
 • Elever, der vil have udbytte af en anderledes måde, at lære på
 • Mødestabile elever, der er indstillet på at yde en indsats både fagligt og socialt

Pædagogisk og didaktisk tilgang

 • Der skabes et positivt og varieret læringsmiljø
 • Eleverne oplever sammenhæng mellem teori og praksis
 • 5-6 årlige projekter, der tager udgangspunkt i den enkelte elevs niveau og interesser
 • Eleverne får tillid til egne muligheder
 • Eleverne kan foretage bevidste valg, tage stilling og handle
 • Tydelige læringsmål samt feedforward og feedback

Samarbejdet imellem Vestre Skole og erhvervsskolerne

 • Lærerne fra Vestre Skole og erhvervsskolerne planlægger og sætter læringsmål for hvert af de tværfaglige projekter.
 • Lærerne fra Vestre Skole følger dele af undervisningen på erhvervsskolerne for at sikre elevernes trivsel og udvikling i forløbet
 • Det tilstræbes et få-lærer-princip, der sikrer tryghed og kontinuitet

Kontaktlærer

 • Eleverne får en kontaktlærer fra Vestre Skole inden efterårsferien
 • Skole-hjem-kontakten om den enkelte elev foregår gennem kontaktlæreren
 • Der afholdes 2 skole-hjem-samtaler med klassens lærere i løbet af skoleåret

 

 

 

 

Sidst opdateret: 06.12.2018