Skoler og erhvervsliv

Skoler og virksomheder kan finde stor værdi i et samarbejde. Eleverne får indsigt i arbejdslivet og bliver klædt på til fremtiden, og virksomhederne møder de børn og unge, som måske bliver deres fremtidige ansatte.

På skoleområdet understøtter vi målsætningen om at få flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse blandt andet gennem arbejdet med åben skole og samarbejdet mellem skoler, virksomheder og erhvervsuddannelser. Også dele af de aktiviteter, der forgår i Uddannelse og Job-undervisningen og samarbejdet med Ungdommens Uddannelsesvejledning understøtter målsætningen.

I Viborg Kommune har vi flere konkrete indsatser:   

  • Konsulentbistand og udarbejdelse af forløb til skoleklasser til brug ved skole-virksomhedssamarbejde.
  • Synliggørelse af tilbud og tiltag via portalen www.KLCviborg.dk
  • En transportpulje, som i 2019 er på 2,2 mio. kr. og dækker transport til åben skole- og dagtilbudsaktiviteter. Herunder samarbejde med erhvervslivet og aktiviteter i forbindelse med de erhvervsrettede ungdomsuddannelser.
  • Møder på tværs af Børn & Unge, Ungdommens Uddannelsesvejledning og erhvervsuddannelserne med fokus på videndeling og kvalitetssikring af tiltag.

Hjælp din virksomhed til at være en del af den åbne skole

 

Sidst opdateret: 01.02.2019