Hvordan kan du som ekstern aktør bruge KLC Viborg?

Gennem platformen synliggør du dine undervisnings- og læringsforløb til skoler og daginstitutioner.

Du kan få sparring og hjælp til at tilrettelægge og beskrive forløb, så de bliver relevante i undervisningssammenhæng eller i arbejdet med pædagogiske læreplaner.

KLC Viborg er et kommunalt initiativ, som understøtter, at samfund og skole åbner sig mod hinanden og beriger hinandens verdener. KLC Viborg er en portal, som har til formål at samle og formidle en lang række tilbud i nye læringsrum for børn og unge fra 0-18 år i skole, dagtilbud og ungdomsuddannelser. KLC Viborg drives og udvikles i Børn og Unge i tæt samarbejde med andre forvaltninger i kommunen.

KLC Viborg har 4 hovedopgaver:

  • At give lærere og pædagoger et overblik over de eksisterende undervisnings- og læringsforløb.
  • At formidle kontakten mellem skole/dagtilbud/ungdomsuddannelser og eksterne læringsmiljøer.
  • At udvikle nye, praksisnære undervisnings- og læringsforløb i samarbejde med kultur- og naturinstitutioner, foreninger og virksomheder samt lærere og pædagoger.
  • At understøtte skolernes arbejde med den åbne skole med inddragelse af eksterne læringsmiljøer.

 

Sidst opdateret: 01.02.2019