Den åbne skole

Den åbne skole skal ses som en integreret del af en længere og mere varieret skoledag. Intentionen er, at der inddrages nye læringsrum fx naturen, skolegården, lokale kulturinstitutioner, foreningstilbud og samarbejde med virksomheder.

Den åbne skole skal understøtte andre måder at lære på og ad den vej være med til at sikre, at alle børn bliver så dygtige, som de kan.

I Viborg Kommune arbejdes der målrettet med tiltag til åben skole-samarbejde med foreninger, kulturinstitutioner samt virksomheder.

Samarbejdet med kulturinstitutioner er samlet og videreudviklet gennem portalen KLCViborg.dk. Portalen er en koordinerende formidlingsplatform, som skal skabe en nem adgang til åben skole-tilbud og ressourcer til lærere og pædagoger.

Samarbejdet med det omgivende samfund er med til at give eleven en varieret undervisning, og eleven lærer at se sammenhænge mellem skolens fag og hverdagen uden for skolen. Der bygges bro mellem teori og praksis.

Der er et særligt fokus på samarbejdet med erhvervslivet, som skal understøtte arbejdet med at få flere unge til at tage en erhvervsuddannelse.

KLC Viborg

Sidst opdateret: 16.11.2017