Vores model

Vores model

I Viborg Kommune går alle flygtninge- og indvandrerbørn som udgangspunkt i skole der, hvor de bor - akkurat som etnisk danske børn.

Det betyder, at skolerne i Viborg Kommune løbende modtager elever, der skal lære dansk helt forfra.

Eleverne undervises på sproghold og er samtidig tilknyttet en almindelig klasse, der svarer til barnets klassetrin.

Sprogstøtte efter behov

Der går mange flersprogede elever i skolerne allerede, og der er mange flersprogede skolestartere, som har gået i dansk børnehave i flere år.

Begge grupper har et fint hverdags-talesprog, men ofte ikke nok begreber til at klare sig godt i skolen. Derfor sætter vi målrettet ind med sprogstøtte til disse elever - efter behov.

Sidst opdateret: 14.11.2019