Dorthe Bjørn Adamsen

Kontakt mig gerne om

  • Adgang til skolekomkonferencerne
  • Ønsker om sprogvurderinger
  • Nyankomne basiselever
  • Integrationsindsatsen for nyankomne elever
  • Indslusning til almen klassen
  • Konkrete elever
  • Social og faglig integration af flersprogede elever - skoledelen

Sidst opdateret: 05.12.2017