Procesplan for Fremtidens Skole

Fremtidens Skole

 
Tid:

Aktivitet:

Deltagere:

Vedtagelse af principper

26. februar – 29. september 2020

Principper sendes i høring

 

10. September 2020

kl. 16.30-18.30

Stormøde skolebestyrelser og MED

Præsentation af principper med mulighed for opklarende spørgsmål.

Tilmelding: mail til Charlotte Abrahams (ca7@viborg.dk)

Skolebestyrelser, Skole-MED, Børne- og Ungdomsudvalg og forvaltning

10. September 2020

kl. 18.30-20

Stormøde andre interesserede

Præsentation af principper med mulighed for opklarende spørgsmål.

Tilmelding: via dette link

Alle interessenter, Børne- og Ungdomsudvalg og forvaltning

27. oktober 2020

Børne- og Ungdomsudvalgsmøde: Opfølgning på høring og stormøder med henblik på beslutning om principper og indstilling af disse til Byrådet.

Børne- og Ungdomsudvalg

Direktør

11. november 2020

Økonomi- og erhvervsudvalgsmøde: Godkendelse af principper

Økonomi- og erhvervsudvalget

18. november 2020

Byrådsmøde:

Vedtagelse af principper

Byråd

Planlægning af proces for kvalitet og indhold

August til december 2020

Nedsættelse af arbejdsgruppe

Repræsentanter fra

Forvaltning, skolelederforeningen, lærerforeningen og BUPL

Nedsættelse af referencegruppe

Repræsentanter fra skolebestyrelser, Dagtilbud, F&R (andre interessenter)

Evt. samarbejde med ekstern konsulent – herunder drøftelse af procesdesign

 

Planlægning af oplæg til inspiration og drøftelse

Arbejdsgruppen

Beslutning vedr. ny proces

Udvalget/Byrådet efter drøftelse med referencegruppe

Kvalitet og indhold

Januar til juni 2021

Fælles oplæg til inspiration og workshop

Skolebestyrelser og MED (måske bredere kreds)

Sprintforløb eller lignende

Repræsentation af børn, forældre, medarbejdere, ledelse, fagpersoner og evt. andre interessenter.

Opsamling på sprintforløb – præsentation af resultater – hvad skal vi gå videre med – oplæg til inspiration

Skolebestyrelser og MED (måske bredere kreds)

Workshop om fælles grundlag for kvalitet og indhold i fremtidens folkeskole – præsentation af forslag

Skolebestyrelser og MED (måske bredere kreds

Beslutning om nyt fælles grundlag for kvalitet og indhold i fremtidens folkeskole

Udvalget/Byråd?

Kvalitet og indhold - omsat i praksis

August 2021 til december 2021

Hvad kalder dialogen om kvalitet og indhold på, organisatorisk, økonomisk, strukturelt, processuelt, når det skal omsættes til daglig praksis?

Evt. nogle sideløbende sprintforløb eller lignende i efteråret 2021.

Bestyrelser, medarbejdere, ledelse, fagpersoner, forvaltning og evt. andre interessenter

Struktur og organisering

Februar 2022

Temamøde udvalg

Scenarier

Udvalg, Direktør

Skolechef, Sekretariat

Marts 2022

Udvalgsmøde

Indstilling om ny skolestruktur godkendes til behandling i byråd

Udvalg

Direktør

Marts 2022

Økonomiudvalgsmøde

Godkendelse af strukturforslag med henblik på høring

Økonomi- og erhvervsudvalget

April 2022

Byrådsmøde

Godkendelse af strukturforslag med henblik på høring

Byrådet

April til juni 2022 (8 uger)

Strukturforslag sendes i høring

 

April 2022

Stormøde

Præsentation og drøftelse af strukturforslag

Alle interessenter

 

Juni 2022

Udvalg

Behandling af forslag til endelig vedtagelse

Udvalg

Direktør

Juni 2022

Økonomiudvalgsmøde

Behandling af forslag til endelig vedtagelse

Økonomiudvalget

Juni 2022 (tidligst 4 uger efter høringsfrist)

Byråd

Endelig vedtagelse

Byråd

Implementering af ny struktur

Skoleåret 2022/23

Forberedelse af eventuelle skolesammenlægninger

Børn, forældre, medarbejdere og ledelse.

Skoleåret 2022/23

Eventuel omlægning af kørsel.

Skoleadministration, central administration og ledelse

Forår 2023

Skolebestyrelsesvalg til nye skoler.

Forældre og skoleledelse

August 2023  Ny struktur træder i kraft.
 

 

 

Sidst opdateret: 07.08.2020