Giv din mening til kende om Fremtidens Skole

Fremtidens Skole

Alle synspunkter er velkomne, da de sammen styrker beslutningsgrundlaget, vi arbejder ud fra.

Fremtidens skole betyder meget for elever, forældre og lokalsamfundene i Viborg Kommune. Derfor er det vigtigt, at vi træffer beslutninger om fremtidens skole og -struktur på et så oplyst grundlag som muligt.

Du giver din mening til kende gennem høringssvar. Du indsender høringssvar til lpb@viborg.dk.

Når du indsender høringssvar, er du indforstået med:

  • at du ikke må skrive personfølsomme eller fortrolige oplysninger, som fx CPR-nummer.
  • at dit høringssvar er omfattet af offentlighedslovens regler om aktindsigt og bliver vist offentligt på viborg.dk

Aktuel høring om principper (26. februar 2020 - 29. september) 

Indhold: På baggrund af dialogmøder med skolebestyrelserne og Skole-MED foreslår Børne- og Ungdomsudvalget, at det videre arbejde med pædagogisk og strukturel nytænkning af fremtidens skole tager afsæt i følgende fem principper:

  1. Der afsættes ekstra ressourcer til fælles udviklingsprojekter på skoleområdet i forhold til at styrke, inkluderende praksis, overgange, åben skole, videreudvikling af teamsamarbejde, osv.

  2. Alle skoler/matrikler søges bevaret.

  3. Alle skoledistrikter søges sammenlagt med minimum et eller dele af et andet skoledistrikt med henblik på fagligt og økonomisk bæredygtige enheder.

  4. Der skal være ledelse på alle skoler/matrikler.

  5. Den fremtidige tildelingsmodel tager udgangspunkt i den nye skolestruktur med færre skoledistrikter – og baserer sig i højere grad på elevtildeling.

Høringsparter: Høringen er primært henvendt til skolebestyrelser og Skole-MED. Men alle, der har lyst til at kvalificere principperne, er velkomne til at indsende et høringssvar.

TILMELD DIG STORMØDE OM FREMTIDENS SKOLE

Børne- og Ungdomsudvalget inviterer alle med interesse for Fremtidens Skole til møde den 10. september 2020.

På mødet præsenteres Børne- og Ungdomsudvalgets forslag til de principper, der skal ligge til grund for understøttelse af både pædagogisk og strukturel nytænkning, så man sikrer bæredygtige og fleksible skoler, der kan tilpasse sig de dannelses- og uddannelsesmæssige krav, der stilles til fremtidens skole.

Tilmeld dig mødet 

 

Sidst opdateret: 07.08.2020