Baggrundsmateriale om Fremtidens Skole

Fremtidens Skole

Her finder du materialet, som drøftelsen om fremtidens skole tager afsæt i.

Du finder blandt andet: 

 • Politiske beslutninger
 • Nøgletal
 • Materiale vedr. dialogmøder om Fremtidens Folkeskole
 • Rapporter om skolestruktur

Politiske beslutninger

Her finder du en oversigt over politiske beslutninger vedr. fremtidens folkeskole.

 • Møde i Børne- og Ungdomsudvalget den 11. august 2020 - sag 10
 • Møde i Byrådet den 24. juni 2020 - sag 2
 • Fællesmøde mellem Børne- og Ungdomsudvalget og Landdistriktsudvalget 26. februar 2020 - sag 1
 • Møde i Børne- og Ungdomsudvalget den 25. februar 2020 –sag 2
 • Møde i Børne- og Ungdomsudvalget den 28. januar 2020 – sag 2
 • Møde i Børne- og Ungdomsudvalget den 7. januar 2020 – sag 3
 • Møde i Børne- og Ungdomsudvalget den 26. november 2019 – sag 1

Nøgletal

Dialogmøder

Præsentation af principper i forbindelse med høring

Børne- og Ungdomsudvalget inviterede alle med interesse for Fremtidens Skole til møde den 10. september 2020.

På mødet præsenterede Børne- og Ungdomsudvalget et forslag til de principper, der skal ligge til grund for understøttelse af både pædagogisk og strukturel nytænkning, så man sikrer bæredygtige og fleksible skoler, der kan tilpasse sig de dannelses- og uddannelsesmæssige krav, der stilles til fremtidens skole.

På mødet blev der taget udgangspunkt i følgende præsentation:

Dialogmøde med henblik på udarbejdelse af principper

I december 2019 og januar 2020 blev fremtidens skole drøftet på fire dialogmøder. På møderne deltog politikere fra Børne- og Ungdomsudvalget, ledere fra Børn & Ungeforvaltningen i Viborg Kommune, skolebestyrelser og repræsentanter fra Skole-MED. Skole-MED er et udvalg, der understøtter godt samarbejde mellem medarbejdere og ledelsen i Viborg Kommune.

Møderne havde til formål at skabe dialog om, hvordan skoler kan arbejde tættere sammen omkring optimering af klasser og andre temaer, der kan bidrage til gode løsninger for fremtidens skole i Viborg Kommune?

Herunder finder du materialet, som var oplæg til dialogmøderne, samt opsamlingen på dem 


Rapporter om skolestruktur

Rapport fra Københavns Kommune om skolestruktur. Rapporten er udarbejdet af Rambøll.

Kortlægning af faglitteratur om betydning af skolestruktur.
Kortlægningen er udarbejdet af Rambøll.

Rapport om forældres skolevalg. Rapporten er udarbejdet af Nationalt Center for Skoleforskning/DPU, Frie Skolers Lærerforening og Epinion. 

Notat om erfaringer med skolelukninger. Notatet er udarbejdet af Cepos.


 

 
 

 

 

 

 

Sidst opdateret: 25.09.2020