Fremtidens Skole

Fremtidens Skole

Arbejdet med Fremtidens Skole handler om at videreudvikle det fælles fundament for Viborg Kommunale skolevæsen. Processen sætter vi i gang under overskriften Forskellige i Fællesskab

Alle børn i Viborg Kommune skal have lys i øjnene og mestre eget liv. Dette børnesyn skal kendetegne vores fælles skolevæsen. I processen skal vi sammen stille skarpt på god praksis, viden om god praksis, og hvordan vi gør den fælles og samtidig tager højde for de lokale muligheder, der også kendetegner Viborg Kommune.

Processen omkring Fremtidens Skole

Børne- og Ungdomsudvalget har den 12. maj 2020 vedtaget en procesplan med fem faser. Denne plan erstatter en tidligere proces, som blev sat i stå af coronakrisen, der forhindrede, at vi kunne afholde stormøder som en del af høringsfasen. Dermed kunne vi ikke få de ønskede inddragende processer, inden for den fastlagte tidsramme.

Med den reviderede procesplan får vi nu muligheden for en mere dybdegående drøftelse af indhold og kvalitet. 

De fem faser er i den nye proces plan er:

1. Planlægning
2. Kvalitet og indhold
3. Kvalitet og indhold – omsat i praksis
4. Struktur og organisering
5. Implementering

Processen starter med, at vi færdigbehandler principperne for det videre arbejde med Fremtidens Skole. Principperne tager vi efterfølgende med i processen og vil indgå som fokusområder, når der skal arbejdes med kvalitet og indhold samt struktur og organisering.

Link til procesplan for fremtidens skole