Fremtidens Skole

Fremtidens Skole

Vi har aflyst to dialogmøder omkring principper for Fremtidens Skolevæsen i Viborg Kommune på grund af corona-situationen.

Vi må konstatere, at corona-situationen sandsynligvis bliver langvarig - og det betyder bl.a., at vi ikke kan samles til stormøder og have dialogen med skoleverdenen og andre med interesse for området i forhold til udvalgets forslag til principper for Fremtidens Skolevæsen.

Det er uhensigtsmæssigt og baggrunden for, at vi finder det fornuftigt at arbejde med en ændret og forskudt proces- og tidsplan i.f.t. Fremtidens Skolevæsen i Viborg Kommune.

Det betyder konkret:

• at vi i Børne- og Ungdomsudvalget frem til sommerferien har fokus på at afbøde corona- situationens konsekvenser suppleret med en forhåbentlig gradvis genåbning og norma-lisering af daginstitutioner og skoler


• at vi fra Børne- og Ungdomsudvalgets side anmoder Byrådet om, at tidsrammen for dialogen om Fremtidens Skolevæsen forlænges - og at udvalget på den baggrund udarbejder en ændret proces- og tidsplan, som forelægges Byrådet inden sommerferien

Udfordringerne på skoleområdet – med et markant faldende børnetal – er uændrede – og corona-situationen bidrager desværre til usikkerhed.


Det er vigtigt med en god dialog omkring Fremtidens Skolevæsen i Viborg Kommune – og realis-tisk set får vi først mulighed herfor efter sommerferien.


Denne dialog vil tage udgangspunkt i det forslag til principper for Fremtidens Skolevæsen, som udvalget har udarbejdet – og dialogen vil også komme til at dreje sig om kvalitet og indhold i vort skoletilbud i kommunen.


En sådan dialog forudsætter mere tid – og kalder også på inspiration udefra i form af oplæg m.v.
Børne- og Ungdomsudvalget vil drøfte en ændret proces- og tidsplan på det næste udvalgsmøde.

Per Møller Jensen (S), Udvalgsformand og Claus Clausen (V), Udvalgsnæstformand

 

 
 
Sidst opdateret: 13.06.2020