Videnproducerende skoler

Lærere og pædagoger i folkeskolen skal kunne anvende forskningsbaseret viden og viden baseret på fagfællers erfaring til gavn for elevernes læring og trivsel. Men hvordan gør man det?

Det undersøgte man i projektet Videnproducerende Skoler. Projektet løb fra 2015-2018 og var et fælles skoleudviklingsprojekt mellem Frederikshavn, Hjørring, Randers, Sønderborg, Vejen, Aalborg og Viborg Kommune. Fra Viborg deltog Møldrup Skole og Ørum Skole.

En videnproducerende skole

  • er aktiv i at skabe viden om god praksis
  • tager udgangspunkt i, at viden findes alle steder, men først bliver brugbar, når den afprøves og evalueres
  • tager udgangspunkt i at viden bør udvikles på skolerne
  • ved at man er bedre til at optage og bruge andres viden, når man selv har produceret og formidlet sin egen
  • har medarbejdere der er nysgerrige efter og undersøger effekten af egen praksis  

2 tilgange til videnproduktion

Prøvehandlinger og prototyper

Her kigger man på en situation i egen praksis, som man gerne vil ændre på. Man bruger herefter sin egen og andres viden og erfaring til at gennemføre og evaluere en prøvehandling. De samlede erfaringer med flere prøvehandlinger kan blive til en prototype. En prototype er et godt beskrevet eksempel på vellykket og god praksis, som kan deles med andre.

Positive afvigelser

Her kigger man på en praksis, som havde en god effekt, for at kunne beskrive det og gentage det. 

Se alle delte dokumenter fra projektet på videnproducerendeskoler.dk

Sidst opdateret: 05.11.2019