Byrådsdag logo

Den 18. november 2019 afholder Viborg Kommune for andet år i træk byrådsdag for elevrådene på folkeskolerne.

Eleverne skal uddele 150.000 kr. 

Byrådsdagen foregår i byrådssalen på Viborg Rådhus og byrådet har afsat 150.000 kr., som eleverne selv skal fordele til projekter, der understøtter fællesskabet. Formålet med dagen er at skabe et fællesskab for Viborg Kommunes elevråd og lade dem prøve kræfter med en politisk beslutningsproces.

Alle elevråd udarbejder på forhånd en ansøgning til 1-2 projekter, som de ønsker at gennemføre. På selve dagen bliver skolerne repræsenteret af elevrådets formand og næstformand, som præsenterer deres projekter. Pengene bliver fordelt efter en forhandling mellem elevråds-repræsentanterne. 

Ideen bag Byrådsdagen

Ideen bag projektet er, at elevrådene skal

  • opleve demokratisk involvering
  • fornemme en politisk proces fra start til slut
  • få nyt indhold i deres elevråds-arbejde med afsæt i praktisk erfaring
  • opleve at se konkrete resultater af deres elevråds-arbejde
  • opnå forståelse for og kendskab til det store fællesskab på tværs af Viborg Kommunes skoler
Sidst opdateret: 25.09.2019