Skoler

børn på rulleskøjter

Skolerne i Viborg Kommune er kendetegnet ved at være afdelingsopdelte i en indskolingsafdeling for 0. – 3. klasse, et mellemtrin for 4. – 6. klasse og en udskoling for 7. – 9. klasse.

Indskolingsafdelingen er organiseret som en helhedsskole med et tæt og naturligt samarbejde med skolefritidsordningen. Skolefritidsordningen tilbyder fritidstilbud for elever i 0. til 3. klasse.

Der ydes specialundervisning på alle skoler, og på kommunens specialskoler ydes mere specialiseret støtte.

Kom let til

Sidst opdateret: 26.09.2019