Visitation

Bygninger Familiecenter Viborg


Familieafdelingen, Viborg Kommune forestår visitationen til døgnafdelingen. På visitationsmødet aftales anbringelsens formål jff. handleplan.

For børn og unge, der anbringes i kortere tid (omsorgsopgave), aftales omfanget af ydelsen konkret for den enkelte sag.

For anbringelser med henblik på undersøgelse aftales dato for aflevering af undersøgelsen på visitationsmødet. En undersøgelse tager mellem fire til seks måneder.

Døgntaksten er 2530,00 kr. for år 2016.
Sidst opdateret: 03.02.2017