Pædagogisk og psykologisk undrsøgelse

Bygninger Familiecenter Viborg


Undersøgelsen består af pædagogiske observationer og en psykologisk undersøgelse. Omkring det enkelte barn/ung etableres et team bestående af afdelingsleder, kontaktpædagog og psykolog.

Observationsarbejdet foregår på afdelingen, hvor der er mulighed for at følge barnet hele døgnet over en periode. Vi ser på, hvordan barnet fungerer motorisk, sprogligt, intellektuelt, social og følelsesmæssigt. Vi observerer, hvordan barnet fungerer alene og i kontakt og samspil med børn og voksne.

Den psykologiske undersøgelse omhandler en bred og almen psykologisk undersøgelse med henblik på at beskrive barnets udvikling, ressourcer og problemfelter såvel intellektuelt som følelsesmæssigt.

I den samlede undersøgelse inddrages relevante oplysninger fra barnets journalmateriale, tidligere undersøgelser m.v., ligesom vi gennem samtale med forældre får belyst barnets udvikling og opvækst.

Endvidere kan det i forløbet vise sig, at der er behov for yderligere undersøgelser og inddragelse af andre fagpersoner, eksempelvis læge, børnepsykiater, ergo- og fysioterapeut
Sidst opdateret: 03.02.2017