Pædagogisk grundlag

Bygninger Familiecenter Viborg


For at imødekomme de unges behov for omsorg og behandling, tilrettelægger vi en indsats på det fysiske og psykiske plan. Vi skaber gode rammer i form af en stabil og forudsigelig hverdag, hvor vi sikrer, at den enkelte får tilgodeset sine basale behov.

Vores tilgang er relationsorienteret, og vi lægger vægt på dialog og inddragelse. I tværfaglige teams tilrettelægger vi individuelle forløb efter behov.

Vi tilrettelægger, sammen med familie og rådgiver, hjemmebesøg og besøg på institutionen.

Relationsorienteret pædagogik er en reflekterende pædagogik, hvor nøgleord er kontakt, dialog, indsigt og tillid. Det pædagogiske arbejde består af at fastholde en tilbagevendende struktur i dagligdagen, der kan danne rammen om kontakt og udvikling.

Vi ønsker at inddrage de unge og give dem ansvar i den udstrækning, de magter:
  • Det de kan skal de selv
  • Det de er ved at lære, hjælper vi dem med
  • Det de ikke magter, gør vi for dem.

Sidst opdateret: 03.02.2017