Om os

Bygninger Familiecenter Viborg


Døgnafdelingen modtager børn og unge, i aldersgruppen 0-18 år, til døgnophold.

Vi tilbyder både akutte anbringelser, undersøgelser og længerevarende behandlingsophold.

Akutte anbringelser:
Vi modtager børn og unge akut, døgnet rundt, året rundt. Den akutte anbringelse er maksimalt fjorten dage, herefter skal rådgiveren vurdere, om der er tale om fortsat ophold i form af undersøgelse eller behandling.

Undersøgelser:
Vi laver grundige og velfunderede undersøgelser, bestående af pædagogiske observationer og en bred almen psykologisk undersøgelse. En sådan undersøgelse varer typisk fire til seks måneder.

Vi samarbejder tværfagligt og inddrager journalmateriale, tidligere undersøgelser, anamnese-samtaler m.m.
Vi afslutter vores undersøgelser med skriftlige rapporter, samt anbefalinger om evt. fremtidige foranstaltninger.

Behandling:
Vi tilbyder længerevarende behandlingsophold under forudsætning af, at det enkelte barns problematik er velafdækket.

Vi arbejder relationsorienteret, og vi definerer tydelige behandlingsmål. Som udgangspunkt foretages halvårlige evalueringer i forhold til handleplanen, hvor der også afholdes statusmøder.

Der kan tilbydes terapeutiske forløb ved psykolog.
Sidst opdateret: 03.02.2017