Rekruttering

Har I lyst til at være plejefamilie eller aflastningsfamilie i Viborg Kommune? Kan I tilbyde et barn opvækst i et omsorgsmiljø, der sikrer nære og stabile voksenrelationer?

Der findes 4 typer af plejefamilier:

Plejefamilier er kendetegnet ved at være en almindelig familie, der har overskud til og ønske om at være plejefamilie for et eller flere børn.

Aflastningsfamilier er plejefamilier, der ikke har børn i fuldtidspleje, men f. eks. har børn i pleje hver anden weekend.

Kommunale plejefamilier er plejefamilier, som har særlige uddannelsesmæssige kvalifikationer og kompetencer, eller lang erfaring som familieplejer.

Netværksfamilier har en særlig relation til barnet, f.eks. familie eller netværk.

Hvis I er interesserede i at blive plejefamilie, kan I rette henvendelse til jeres egen kommune for at høre, hvad dette indebærer.

Hvis det drejer sig om en generel godkendelse, skal der rettes henvendelse til Tilsyn Midt - tilsynmidt@silkeborgkommune.dk.

Få mere at vide om det at være plejefamilie ved Tilsyn Midt-Vest

Sidst opdateret: 25.04.2018