Døgnområde

 

Ungeindsatsen Viborgs døgnområde udgør to døgninstitutioner der drives og ejes af Viborg Kommune i henhold til Servicelovens § 66.1.5

Sct. Laurentii vej 14 A har plads til 9 børn og unge i alderen 0 til 18 år, der har behov for:

  • Akut ophold uden for hjemmet.
  • Pædagogisk og psykologisk undersøgelse.
  • Længerevarende behandlingsophold, forudsat at det enkelte barns problematik er vel afdækket.

Der er pt. ansat 10 Ungekonsulenter, 1 teamleder og 1 administrativ medarbejder.

Personale på Døgnområdet

Henvendelse om pladser kan ske direkte til institutionen tlf. 87 87 78 00.

Skottenborg 40 har plads til 4 unge i alderen 15-23 år. Der er pt. ansat 3 Ungekonsulenter. De unge der bliver indskrevet i huset, er unge der lige skal have sidste håndsrækning til at blive klar på livet i egen bolig uden støtte. Der ydes støtte og vejledning til de unge der bor i huset, mulighed for at ungekonsulenterne deltager i møder med eks. Familieafdelingen, Skoler, UU, Jobcenter mv.

Der arbejdes altid ud fra et udviklingsperspektiv, og med den unges handleplan som styring.

Der er som udgangspunkt Ungekonsulenter i huset fra kl.14-23 alle ugens dage, men i samarbejde med de unge og deres behov kan der være ændringer i dagligdagen. De unge kan altid telefonisk få kontakt, hvis det ikke er muligt at træffe en ungekonsulent fra huset, her har den unge mulighed for at kontakte personalet på Sct. Laurentii Vej 14 a, ved akut opståede situationer.

Vi er godkendt ved Social tilsyn Midt, som døgninstitution iht. SEL. § 66.1.5 – og modtager derfor anbringelser iht. SEL. §§ 52 og 76

 Sidst opdateret: 30.04.2018