Sociale aktiviteter


Foruden at arbejde i individuelle forløb med de unge, tilbyder vi også i perioder fællesaktiviteter (f. eks. fællesspisning, fysisk træning i motionscenter, diverse ture og aftenarrangementer).

Dette tilbydes blandt andet med det sigte at opbygge et fællesskab blandt de unge, styrke deres sociale færdigheder og give dem mulighed for at opbygge kontakter og danne netværk.

Hver torsdag afholdes der fællesspisning for de unge.

Sidst opdateret: 04.02.2017