Praktisk info


Formål

Formålet med indsatsen er at støtte de unge i en udviklingsproces, der gør dem i stand til at tage ansvar for eget liv med afsæt i egne ressourcer.

Det overordnede mål er, at den unge kommer til at magte et selvstændigt liv i egen bolig og så vidt muligt inkluderes i samfundet.

Vi arbejder med helheden i den unges liv, og konkrete arbejdsopgaver beskrives ved et visiteringsmøde mellem Minibo, den unge og dennes sagsbehandler.

Målgruppe

Unge mellem 15- 23 år, der er motiveret for støtte i egen bolig eller i et af husene.

De unge karakteriseres ofte ved familiemæssige, sociale og psykosociale problemstillinger samt manglende voksennetværk.

Hjemmeboende unge med behov for støtte. Der ydes ligeledes støtte til nærmeste netværk

Samarbejde med socialrådgiver

Der skal udarbejdes en handleplan for den unge, som skal være Minibo i hænde senest 14 dage efter foranstaltningens opstart.

Minibo udarbejder en samarbejdskontrakt med rådgiver, som afklarer forpligtelser og ansvarsområder for begge parter

Lovgrundlag

Minibo tilbyder værelsesophold efter Servicelovens §52 og efterværn efter Servicelovens § 76.

Skoleinfo

Beskrivelse af praktikstedet:

 
Institutionens navn
Minibo - Familieafdeling Viborg Kommune
Adresse
Sct Mogens. Gade 30 B / Skottenborg 40
Postnr. og by
8800 Viborg
Telefon
Fie: 20 56 06 07.
Theis: 51 49 08 18
E-mail
kso@viborg.dk
Hjemmeside
viborg.dk/minibo
Institutionens leder Rene Deleuran
Kommunal
Ja
   
Institutionstype/foranstaltning:
 
Antal børn / unge / voksne 4 unge i huset og mellem 20 - 30 eksterne unge i egen lejlighed. 
Aldersgruppe
15 - 23 år
Antal stuer/afdelinger
1
Åbningstid
365 dage om året primært om eftermiddagen og aftenen 

 
Ansatte (pædagogiske faggrupper, andre faggrupper)
7 pædagoger og 1 lønnet praktikant
Modtager supervision af psykolog 
   
Praktikvejlederens kvalifikationer: Pædagogisk grunduddannelse
  Grundlæggende praktikvejlederkursus (3 dage) 
  PD modul i praktikvejledning 
  Diplomuddannelse 
  Andet/ andre uddannelser 
Kontaktpersoner for praktikuddannelsen
Fie Aagaard og
Mads M. Petersen
   
Arbejdsforhold:
 
Forventes den studerende at arbejde alene?  Ja. Den studerende har i gennemsnit 3 vagter om ugen, deraf de to alene. 
   
Udarbejdet af:
Karin Nygaard Sørensen, Anne Schmøkel og
Fie Aagaard
   
Opdateret: 11.08.2014

Sidst opdateret: 04.02.2017