Pædagogisk tilgangsvinkel


Minibos menneskesyn og arbejdsmetode

Institutionens pædagogik tager afsæt i den unges baggrund og problematik, og det pædagogiske arbejde tilrettelægges med særlig fokus på den enkeltes ressourcer.

Minibos personale modtager supervision af en ekstern psykolog fra Hildebrandt Instituttet. Supervisionen er undervisning i teori og træning af redskaber der giver afsæt for udvikling af personalets pædagogiske praksis. Det indebærer blandt andet en konstruktiv ikke konfronterende holdning og giver effektive redskaber til at håndtere belastende situationer i dagligdagen med børn, unge og voksne.

Uddannelse og kompetencer:

Minibos personalegruppe er alle uddannet pædagoger. I øjeblikket er 2 pædagoger på efteruddannelse ved Stofrådgivning Danmark, og 1 pædagog er under uddannelse til psykoterapeut ved Hildebrandt Instituttet

Vi lægger i vores tilgang til den unge vægt på:
  • En tæt og tillidsfuld relation
  • At den unge bevarer ejerskabet til og ansvaret for eget liv
  • At den unge gennem egne erfaringer, både gode og dårlige, får mulighed for at udvikle kompetencer
  • At den unge udvikler evne til refleksion og bliver i stand til at se konsekvenser af egne handlinger og handle derpå
  • Arbejdsmarkedstilknytning og uddannelse, da det styrker den unge og dennes livsvilkår
  • At den unge får mulighed for at styrke sociale færdigheder
  • Rummelighed, åbenhed og respekt
  • At være ressourcetænkende og anerkendende

Sidst opdateret: 04.02.2017