Indsats


Minibo tilbyder:

Anbringelser
 • anbringelse på eget værelse med daglig støtte i en villa eller på eget værelse andet sted i kommunen
 • udslusning til egen ekstern bolig fra Minibo eller fra institution            
 • Minibo råder over to møblerede værelser hvor der kan anbringes akut
 • se evt. Minibo Intern og Ekstern for mere information              
Efterværn
 • efterværn af egne - og eksterne unge
Forebyggende indsats
 • kortere anbringelser med henblik på hjemgivelse
 • støtte til hjemmeboende unge som forebyggende indsats. Dette kan også indeholde forældrevejledning
 • samtaler med henblik på motivation til misbrugsbehandling. Dette kan også indeholde forældrevejledning
Andre ydelser
 • pædagogisk assistance til afklarende- og afdækkende opgaver
 • gruppesamtaler for unge fra belastede familier
 • mulighed for tilkøb af nattevagt 
 • mulighed for tilkøb af telefonvagt som er kontaktbar 24 timer i døgnet
 • tilkøb af overlap i forbindelse med afrusningsture for relationsdannelse.
Sidst opdateret: 04.02.2017