Forebyggende indsats


Støtte til unge i eget hjem
Støtte for at undgå anbringelse, overkomme en krise, løse et problem, mm

Forældrevejledning:

Der ydes støtte og vejledning i forhold til at styrke forældres kompetence til at håndtere deres unges adfærdsproblemer.

Opstilling af fælles mål, og der sættes delmål i behandlingen og der følges tæt op i familien.

Behandlingen er fremadrettet og løsningsorienteret. Særlig fokus på at inddrage flere samarbejdspartnere fx skole, udvidede familie, kammerater, fritidsaktiviteter mm af relevant karakter.

Stor rummelighed og mulighed for at varetage de fleste problematikker

Kortere anbringelse, hjemgivelse og støtte i forbindelse hermed:
Kortere anbringelse af den unge, hvor det skønnes at forældre og ung har godt af en pause, eller problemerne er kørt fast i en grad der kræver behandling for at få løst op for konflikten.

Sideløbende vejledning til forældre i forhold til at give dem værktøjer til at håndtere den unge og en snarlig hjemgivelse. Tæt opfølgning og støtte i forbindelse med hjemgivelse, med mulighed for at kunne kontakte kontaktperson ved kriser.

Motiverende samtaler vedr. misbrugsbehandling:

To af Minibos pædagoger er under uddannelse til at varetage motiverende misbrugs samtaler med unge, ved Stofrådgivningen Danmark.

Målet er at afdække misbrugets omfang, og årsag til misbrug. Målet er at oplyse om faren ved misbrug og nedbringe misbrug og gerne bringe til ophør på sigt.

Der er mulighed for at købe rådgivning i forhold til forældre til unge med misbrug. Tilkøb af overlap i forbindelse med afrusningsture for relationsdannelse.
Sidst opdateret: 04.02.2017