Ungeindsatsen Viborg

Bygning Familiecenter Viborg

 

Den 1.8.2016 opstod Ungeindsatsen Viborg.

Det er de tidligere 3 enheder, Mini Bo, Behandlergruppen og VBUC der nu er kommet under samme tag, og fået fællesnavn og tilhørsforhold.

Dette med et ønske om at imødekomme opgaven om at yde tidligere, og forebyggende indsatser i samarbejde med Kommunens familieafdeling, samt at skabe en rød tråd imellem anbringelse og ambulant behandling.

Vi er opdelt som et døgnområde og et dagområde, alle er Ungekonsulenter og varetager arbejdet med kommunens sårbare og social udsatte børn og unge samt deres familier.

Dagområdet holder til på Sct. Laurentii Vej 14 B og har et samtale/gruppeforløbshus på Rødevej 2D

Døgnområdet er delt i 2, hvor af huset med fuld døgnbemanding er på Sct. Laurentii Vej 14 A og den anden med delvis bemanding holder til i huset på Skottenborg 40.

Aldersgruppen for de unge er 13- 23 år.

Der er pt. en personale stab, med 1 Afdelingsleder, 2 Teamledere, 1 Administrativ medarbejder og 22 Ungekonsulenter, alle med fagfaglige baggrunde, samt mange års erfaringer fra det specialpædagogiske område indenfor Børn og Unge, døgn og dagområde.


  

 

Ungeindsatsen

Sidst opdateret: 05.09.2018