Udlandsrejser

Udenlandsrejser 

Problemer med at rejse udenlands med plejebørn?
Socialpædagogerne er blevet bekendt med, at nogle plejefamilier har problemer med at rejse udenlands med deres plejebørn, fordi de ikke kan dokumentere, at det er deres plejebørn.

KL behandler i deres håndbog dette problem - og har til formålet udfærdiget en rejseblanket. Rejseblanketten skal udfyldes af kommunen. Familieplejen skal medbringe den udfyldte blanket på rejsen.

I rejseblanketten skriver den anbringende kommune under på, at der er indgået en aftale mellem den anbringende kommune og familien om varetagelse af plejebarnet.

På baggrund af ovenstående har Viborg Kommune besluttet, at der på udenlandsrejser med plejebørn skal bruges rejsedokument.

Derfor skal rejsedokumentet printes ud, udfyldes og underskrives af socialrådgiveren.

Print rejsedokument her (pdf).

Sidst opdateret: 20.03.2019