Tidsfrister for sagsbehandling

 

Serviceloven Emne Tidsfrister
§ 11
Særlig familievejlederordning
3 måneder
§ 41 og § 42
Merudgiftsydelse og tabt arbejdsfortjeneste
8 uger. Denne frist er fastsat af Viborg Kommune og gælder fra ansøgning til svar om afgørelse.
§ 50
Socialfaglig undersøgelse
4 måneder, jfr. § 50, stk. 7
2 måneder ved tvangsforanstaltning, jfr. § 51
§ 62
Frister for genbehandling 1 år - Hvis barnet eller den unge ikke har været anbragt uden for hjemmet inden for det seneste år før datoen for den aktuelle anbringelse.
2 år - Hvis barnet eller den unge har været anbragt uden for hjemmet inden for det seneste år før datoen for den aktuelle anbringelse.
3 år - Børn- og Ungeudvalget kan i særlige tilfælde træffe afgørelse om anbringelse uden for hjemmet af et barn, der ikke er fyldt 1 år
§ 70
Opfølgning i forhold til iværksat foranstaltning 3 måneder. Herefter hver 6. måned.
§ 75, stk.2
§ 75, Stk. 3
Formandens afgørelse
Skal efterfølgende forelægges Børn- og Ungeudvalget
24 timer
7 dage

§ 140
§ 140, stk. 3
Handleplan
Ved grov kriminalitet
4 måneder
7 dage
§ 155 Underretning/kvittering
6 dage
     
Offentlighedsloven
Emne
Tidsfrister
  Begæring om aktindsigt
7 dage
     
Retssikkerhedsloven
Emne
Tidsfrister
§ 67
Generel klagefrist til Social Nævn, Ankestyrelse og Remonstration
4 uger
 

Sidst opdateret: 21.11.2014