Om Familieafdelingen

Familieafdelingen er en afdeling i Familie og Rådgivning i Viborg kommunes Børne- og Ungeforvaltning. Familieafdelingen varetager primært myndighedsopgaver med udgangspunkt i servicelovens bestemmelser om særlig støtte til børn, unge og deres familier, herunder også familier med handicappede og kronisk syge børn.

Familieafdelingen yder rådgivning og vejledning til børn og unge og deres forældre, og foretager børnefaglige undersøgelser i henhold til servicelovens § 50, når vi bliver bekendt med forhold der giver anledning til bekymring for barnets eller den unges sundhed og trivsel.

Den børnefaglige undersøgelse foretages i et samarbejde med familien og de professionelle der er i barnets netværk; skole, dagtilbud, klub mv., og skal hjælpe Familieafdelingen med at afklare, om der er behov for at iværksætte støtteforanstaltninger i forhold til barnet eller familien.

Familieafdelingen varetager desuden opgaver i forhold til aflastnings- og plejefamilier.

Familieafdelingen er desuden en del af det tværfaglige samarbejde med skoler og dagtilbud og de øvrige aktører på området for børn og unge, herunder sundhedsplejen, PPR og tandplejen.

Sidst opdateret: 24.11.2017