Supervision og vejledning

Det er vigtigt, at familier, der har børn og unge i pleje, har de bedst mulige rammer og forudsætninger for arbejdet.

Det er derfor væsentligt, at I som plejefamilie løbende får faglig støtte til at varetage opgaverne med børnene. I har i den forbindelse ret og pligt til at modtage løbende supervision.

Omfanget af supervisionen skal afspejle tyngden i den opgave, som I som plejefamilie varetager.
Som udgangspunkt bør begge plejeforældre modtage supervision.

Bestemmelsen om ret og pligt til supervision omfatter ikke plejefamilier, der fungerer som aflastningsfamilier.

Supervision og faglig sparring ydes af familieplejekonsulenter med erfaringer inden for området.

Sidst opdateret: 21.03.2019