Godkendelse

Hest

Når I har besluttet jer for at søge godkendelse til plejefamilie skal I gennemgå et obligatorisk 4-dages kursus, som hedder "arbejdet som familieplejer". Inden I tilmelder jer kurset, skal I rette telefonisk henvendelse til en fra Godkendelse og Tilsyn.

For at blive godkendt skal du kontakte Viborg Kommune, afdelingen for Godkendelse og Tilsyn, som vil indhente straffeattest, børneattest og helbredsoplysninger.

Når vi har modtaget disse oplysninger, vil I blive kontaktet inden for 14 dage. Dette er for at aftale besøg i familien for at undersøge jeres familieforhold. Som hovedregel vil dette finde sted inden for 3 måneder. Herefter bliver der udarbejdet en rapport med vurdering familiens egnethed som plejefamilie.

Hvis der gives afslag på godkendelse som plejefamilie, kan der klages til Det Sociale Nævn. Klagen skal sendes til Viborg Kommune, som behandler den inden klagen sendes videre til Det Sociale Nævn.

Sidst opdateret: 21.03.2019