Familieplejeområdet


Familieplejeområdet

Familieplejeområdet i Viborg Kommune er organisatorisk placeret i Nørresø Huset. Vi er tre fuldtidsansatte konsulenter, som også har fysisk til huse i Ungeindsatsen Viborg.
Vores vigtigste opgave er at finde den rigtige plejefamilie til de børn, Familieafdelingens medarbejdere beslutter at anbringe i plejefamilie, eller som de tilbyder en aflastningsfamilie.

 

Familieplejeområdets konsulenter varetager følgende opgaver omkring en plejeopgave:

  • Matchning af barn og plejefamilie

  • Tilrettelæggelse af indkøring og den første periode i plejefamilien

  • Supervision til plejefamilien

  • Støtte til plejefamilien ift. den opgave de løser

  • Uddannelse og kurser til plejefamilien

  • Døgnstøtte – og vejledning til etablerede plejefamilier

     

De ansatte i Familieplejeområdet er konsulenter og varetager ovenstående opgaver i fællesskab. Konsulenterne har også et samarbejde med socialrådgiverne i Familieafdelingen. Konsulententerne varetager ligeledes samarbejde med Socialtilsyn Midt, som forestår godkendelse af nye pleje- og aflastningsfamilier.

Støtte til aflastning- og plejefamilier udenfor almen kontortid varetages af ledelsen og ungekonsulenter fra vores døgninstitution i Ungeindsatsen Viborg. Vi yder akut støtte og sparring til aflastning- og eller plejefamilierne. Ledelsen og ungekonsulenterne tager ydermere stilling til, om der foreligger en situation, hvor Familieafdelingens socialvagt som myndighed skal involveres. Kontaktoplysninger: LINK med opl. til ledelsen

Sidst opdateret: 02.11.2019