Døgnområde

 

Nørresø Huset - døgnområde udgør 1 døgninstitution der drives og ejes af Viborg Kommune i henhold til Servicelovens § 66.1.5

Vi er godkendt ved Social tilsyn Midt, som døgninstitution iht. SEL. § 66.1.5 – og modtager derfor anbringelser iht. SEL. §§ 52 og 76

Sct. Laurentii vej 14 A har plads til 9 børn og unge i alderen 13 til 23 år, der har behov for:

• Akut ophold uden for hjemmet.
• Pædagogisk og psykologisk undersøgelse.
• Længerevarende behandlingsophold, forudsat at det enkelte barns problematik er vel afdækket.
 
Vi varetager ydermere anbringelser af unge i egen bolig, hvor de unge i en opstart får massivt støtte på alle ugens dage og 24 timer i døgnet. Der ydes støtte og vejledning til de unge der bor i egen bolig, mulighed for at ungekonsulenten deltager i møder med eks. Familieafdelingen, Skoler, UU, Jobcenter mv. Hjælper og støtter i forhold til at komme op om morgen, økonomi, og almindelig daglig dags udfordringer.

Der arbejdes altid ud fra et udviklingsperspektiv, og med den unges handleplan som styring. Hvis det ikke er muligt at træffe ungekonsulenten, har den unge mulighed for at kontakte personalet på Sct. Laurentii Vej 14 a, ved akut opståede situationer.

Der er pt. ansat 8 Ungekonsulenter, 3 nattevagter, 1 teamleder.

Personale på Døgnområdet

Henvendelse om pladser skal ske direkte til ledelsen på hovednummeret tlf. 87 87 78 00. Sidst opdateret: 29.10.2019