Dagområde

Dagområdet har pt. ansat 16 Ungekonsulenter, 1 Rusmiddelsbehandler og 1 teamleder der dagligt varetager individuel støtte, vejledning, behandlingsopgaver, samt forskellige tilbud om gruppeforløb og fællesspisning.

Personale på Dagområdet 

Den brede vifte af tilbud er, for at kunne støtte så mange som muligt af byens unge med individuelle udfordringer.

Vi forsøger hele tiden at udvikle og tilpasse os de unges behov, igennem uddannelser, og nye tiltag.

Vi arbejder kontinuerligt på at opkvalificere vores faglighed og udbudsvifte.

Målgruppen er de børn og unge, der af forskellige årsager befinder sig i en marginaliseret og udsat position.

Oftest er der tale om børn og unge, der oplever problemer i det familiære netværk og/eller problemer i forhold til skole og uddannelse, fritid og andre sociale tilhørsforhold.

Oftest er der tale om unge med en lav selvfølelse og dårlig selvtillid.  

Vores familiebehandling ydes til de familier hvor tingene er blevet svære, her arbejder vi på at styrke familiernes relation imellem hinanden, for at styrke dem til at skabe balance i familien.

Vi yder rusmiddelsbehandling, til de unge der har et begyndende og/eller er i massiv misbrug, her kan den unge henvende sig pr. telefon og få 2-5 samtaler, og vurderes det at være af længerevarende behandlingsbehov, skal den unge og familie kontakte Familieafdelingens Frontteam, hvor sagen vil blive behandlet.

Alle vores ydelser er iht. Servicelovens § 52 § 11.3 og § 76, den bevilligende myndighed er primært Viborg kommunes Familieafdeling, men der håndteres ligeledes sager fra andre kommuner.

Sidst opdateret: 11.10.2019