Nørrsø Huset

Bygning Familiecenter Viborg

 

Den 1.8.2016 opstod Ungeindsatsen Viborg.

Det er de tidligere 3 enheder, Mini Bo, Behandlergruppen og VBUC der nu er kommet under samme tag, og fået fællesnavn og tilhørsforhold.

Den 1.1.2019 blev det tidligere familieplejeteam, flyttet fra Familieafdelingen og over til Ungeindsatsen Viborg, og er nu Familieplejeområdet.

Dette med et ønske om at imødekomme opgaven om at yde tidligere, og forebyggende indsatser i samarbejde med Kommunens familieafdeling, samt at skabe en rød tråd imellem anbringelse og ambulant behandling. At vi sikre arbejdet med og omkring aflastnings- og plejefamilierne opkvalificeres og samtidig give mulighed for faglig sparring hele døgnet i svære aflastning- og pleje opgaver.

Vi er opdelt som et døgn- og et dag- og et familieplejeområde, hvor alle er Ungekonsulenter og Familieplejekonsulenter. Vi varetager arbejdet med kommunens sårbare og social udsatte børn og unge samt deres familier, aflastning- og plejefamilier. 

Vi holder til på Sct. Laurentii Vej 14 A+B, lige ned til Nørresø.

Det ene hus, har udelukkende døgnanbringelser og det andet hus varetager kontor og alle ambulante ydelser.

Aldersgruppen for de unge er (0-)13- 23 år.

Der er pt. en personalestab, med 1 Afdelingsleder, 2 Teamledere, 1 Administrativ medarbejder og 28 Ungekonsulenter, 4 familieplejekonsulenter og 1 social faglig koordinator, alle med fagfaglige baggrunde, samt mange års erfaringer fra det specialpædagogiske område indenfor Børn og Unge, døgn og dagområdet.


  

 

Ungeindsatsen

Sidst opdateret: 04.10.2019