Hjerneskadeteamets opgaver

Hvis jeres barn har fået en erhvervet hjerneskade, vil I blive kontaktet af hjerneskadeteamet.

Tegning af børn med bolde

Teamet vil med deres særlige konsulentfunktion være med til at sikre jeres barns genoptræning ud fra sygehusets genoptræningsplan

  • I og jeres barn vil på baggrund af hjerneskadens omfang blive fulgt af hjerneskadeteamet
  • Der vil individuelt blive taget stilling til de konkrete indsatser ud fra barnets aktuelle funktionsniveau
  • Det anbefales at der udvises særlig opmærksomhed ved overgange fra et tilbud til et andet, f.eks. fra børnehave til skole og fra skole til voksenliv. Her er det vigtigt at relevante oplysninger videregives. Relevante fagpersoner kan inddrages.

Teamet kan hjælpe med at give information og vejledning til forældre, lærere og pædagoger.


 

Sidst opdateret: 22.02.2019