Søg om hjælp

Sundhedsplejen i Viborg Kommune
Den kommunale sundhedspleje er tilbud til alle familier med børn i alderen 0 – 16 år.
Sundhedsplejen i Viborg Kommune yder hjælp på forskellig vis til forældre, der har fået et barn med handicap. Den enkelte sundhedsplejerske,

  • tilbyder alle nye familier med spædbørn et besøg - altså også familier der har fået et barn med nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne og derfor kan have særlige behov.
  • kan give råd og vejledning om f.eks. barnets udvikling, stimulation/leg, kost, søvn, søskende, renlighed og støtte i forhold til at være forældre.
  • har mange forskellige samarbejdspartnere og arbejder derfor tværfagligt med de personer i kommunen, der også har kontakt til familier med børn med særlige behov.
  • har mulighed for at komme på sygehusbesøg sammen med andre relevante samarbejdspartnere fra kommunen.

Mødet med sundhedsplejersken kan finde sted på flere måder - pr. telefon, ved en konsultation eller ved et hjemmebesøg. Det er familiens behov og sundhedsplejerskens faglige skøn, der afgør hvordan.

Børn & Unge
Sundhedsplejen
Prinsens alle 5
8800 Viborg
Telefonvagt, tlf.: 87 87 77 67 - mandag til fredag, kl. 09-10
Administrativ, tlf. 87 87 77 69
Hjemmeside: viborg.dk/sundhedsplejen

Pædagogisk Praksis og Læring (PPL)
Pædagogisk Praksis og Læring (PPL) har mulighed for at hjælpe børn og unge i alderen 0 til 18 år, som har særlige vanskeligheder og behov.

PPL vurderer, om børn og unge har behov for specialpædagogisk bistand i daginstitution eller skole. PPL rådgiver og vejleder også forældre og de skoler og dagtilbud, som børnene og de unge går i.

Henvisning til PPL sker fra skoler, dagtilbud eller sundhedsplejen. Forældre, børn og unge kan også selv henvende sig direkte til PPL.

Børn & Unge
Pædagogisk Praksis og Læring (PPL)
Prinsens Alle 5
8800 Viborg
Tlf.: 87 87 11 03
E-mail: ppl@viborg.dk

Børnefysioterapi i PPL

Hvis du har et barn, uanset årsag, der har brug for fysio-/ergoterapeutisk intervention, foregår al koordinering omkring dette, via PPL.
 Link til PPL, fys/ergo.

Sidst opdateret: 23.01.2018