Pasnings- og skoletilbud

Dagtilbud – ”Hvordan får man sit barn passet?”

Optagelse i dagtilbud:
Forældre skal søge om plads i dagtilbud ved pladsanvisningen, hvis de ønsker pasning til deres barn. De skal benytte det digitale ansøgningsskema. Under punktet ”Bemærkninger” oplyses, hvilke særlige forhold, der er tale om. Forældrene skal eftersende relevante papirer, der beskriver barnets handicap.

Ansøgningen om optagelse i dagtilbud kan eventuelt udfyldes i samarbejde med sundhedsplejersken eller sagsbehandleren.

Oplysningerne og ansøgningen om optagelse sendes videre til et visitationsudvalg i Dagtilbudsafdelingen. Udvalget behandler materialet. Med udgangspunkt i barnets behov vil barnet herefter blive tilbudt en plads i et relevant dagtilbud.

Vejledning og rådgivning:
I Dagtilbudsafdelingen kan forældre få råd og vejledning af et specialpædagogisk team, der består af en specialkonsulent og specialpædagoger.

Børn & Unge
Dagtilbudsafdelingen
Prinsens Alle 5
8800 Viborg
Tlf.: 87 87 10 77
Mail: boern-unge@viborg.dk

Skoletilbud

Når barnet skal have et undervisningstilbud, sker det i samarbejde med forældre, undervisningsafdeling og Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR).
Skolens leder tager efter rådgivning fra PPR og i dialog med forældrene beslutning om undervisningstilbud på skolen eller eventuelt henvisning til andet skoletilbud.

Børn & Unge
Undervisningsafdelingen
Prinsens Alle 5
8800 Viborg
Tlf.: 87 87 10 53
Mail: boern-unge@viborg.dk 

Sidst opdateret: 01.11.2017