Genoptagelse af sager vedr. pensionsbidrag

Viborg Kommune har med tilbagevirkende kraft ændret praksis omkring beregningen af bidraget til pension i forbindelse med tabt arbejdsfortjeneste. Det skyldes en ny principafgørelse fra Ankestyrelsen. 

 

Det betyder at forældre i visse tilfælde kan søge om at få genoptaget deres sag.

 

Har du bidrag til gode?

 

Hvis du i dag modtager bidrag til pensionsordning, skal du ikke gøre noget. Vi tjekker nemlig automatisk din sag igen i løbet af 2019.

 

Hvis du har fået en afgørelse fra Viborg Kommune om bidrag til pensionsordning i forbindelse med tabt arbejdsfortjeneste efter den 31. marts 2010 og ikke aktuelt modtager bidrag til pensionsordning, kan du kontakte kommunen for at få undersøgt beregningen.

Du har som udgangspunkt ikke krav på at få efterbetalt bidrag til pensionsordning, hvis det er mere end tre år siden, du sidst modtog tabt arbejdsfortjeneste (før den 20. februar 2015).

Hvis du vil vide mere om principafgørelsen

Ankestyrelsens nye principafgørelse slår fast, at bidrag til pensionsordning ved modtagelse af tabt arbejdsfortjeneste skal beregnes af den satsregulerede bruttoydelse, så længe bidraget ikke er større end arbejdsgiverbidraget.

Læs mere om ”Principafgørelse 4-18” på retsinformation.dk

Hvorfor skriver vi ikke direkte til dig?

Viborg Kommune har pligt til at genoptage de sager, der er afgjort i strid med principafgørelsen, og som ikke er blevet et sociale nævn eller Ankestyrelsen.

Men vi har desværre ikke mulighed for selv at finde alle de relevante sager og genoptage dem.

Læs mere på Ankestyrelsens hjemmeside

Sidst opdateret: 16.05.2019