Tabt arbejdsfortjeneste

Tabt arbejdsfortjeneste er kompensation for mistet lønindtægt. For at kunne få økonomisk kompensation, skal flere ting være opfyldt:

  • det er nødvendigt, at barnet grundet sin væsentlige funktionsnedsættelse, livstruende eller kroniske lidelse passes hjemme, og at
  • det er mest hensigtsmæssigt, at det er moderen eller faderen, der passer barnet/den unge.

Ydelsen kan variere fra få timer om ugen til fuld tid (max. 37 timer om ugen).

Ydelsen for tabt arbejdsfortjeneste fastsættes på baggrund af, hvad den passende mor eller far tidligere tjente. Fra 1. januar 2017 er det maksimale beløb for ydelsen på årsbasis 359.016 kr. Det betyder, at der pr. måned ydes maksimalt 29.918 kr. (Dette gælder nye ansøgninger efter 1. januar 2011).
Ved beregning af ydelsen skal der indregnes et bidrag til arbejdsgiverfinansieret pensionsordning (bidraget udgør max 10 procent).

Rådgiverne i Handicapteamet rådgiver om de konsekvenser, det kan have at få kompensation for tabt arbejdsfortjeneste. Det rådgiver også om andre støttemuligheder.

Søg om tabt arbejdsfortjeneste i selvbetjeningsboksen.

Husk at vedhæfte:

  • Lønsedler for de seneste 3 måneder
  • Pensionsskema
  • Skema til sparede udgifter i forbindelse med kørsel og pasning

 

Sidst opdateret: 26.01.2017